35. Čaj o piatej u Rákociho. Prišli ku Vám vinšovníci...

19.12.2018 v Krajskom múzeu v Prešove sa uskutočnil 35. Čaj o piatej u Rákociho na tému Prišli ku Vám vinšovníci...
Návštevníci múzea sa dozvedeli o starých vianočných zvykoch hlavne v šarišskom regióne. Prednášal prof. Mikuláš Mušinka a Mgr. Michaela Dvoekonko.
X