31. OKTÓBER DEŇ REFORMÁCIE

V roku 1517 dňa 31.10. augustiánsky mních a profesor teológie Martin Luther vyvesil vo farskom kostole vo Wittenbergu 95 téz proti zneužívaniu odpustkov a proti niektorým praktikám a učeniu vtedajšej cirkvi. Tento dátum je dodnes považovaný za deň začiatku formácie evanjelickej cirkvi a náboženských reforiem, ktoré sa nerodili ľahko, práve naopak, boli dosiahnuté dlhodobou vytrvalosťou a častokrát aj silou. V Uhorsku sa situácia zlepšila v roku 1781 vydaním Tolerančného patentu a následne zákonom z roku 1791, ktorý umožňoval evanjelikom verejne vykonávať bohoslužby, slobodne užívať chrámy, veže, školy, cintoríny, vydávať vlastnú tlač a významnejšie sa zapájať do celospoločenských udalostí. Aj v našich zbierkach evidujeme vnútromisijný časopis pre evanjelikov a.v. na východnom Slovensku – Evanjelický východ. V ňom okrem náboženských záležitostí a zamyslení reagujú na aktuálne dianie. Napr. v novembri 1938 v súvislosti s Mníchovskou dohodou a Viedenskou arbitrážou poukazujú ako situácia zasiahla evanjelickú cirkev a.v., no zároveň vyzývajú, aby ľudia zostávali verní Bohu a slovenskej národnosti.

X