30 ROKOV VÝSKUMU VTÁCTVA DOMAŠE

Zoológ Krajského múzea v Prešove z pobočky Kaštieľa Hanušovce nad Topľou, RNDr. Peter Pjenčák, tento rok zavŕši svoju viac ako 30 - ročnú významnú výskumnú činnosť v našom múzeu. Pri tejto príležitosti slávnostne odprezentoval výsledky svojho profesionálneho zreteľa, vtáctva a živočíšstva vodnej nádrže Domaša prostredníctvom výstavy: Príroda Domaše. Tú približuje aj takto: ,,Rieka Ondava už v minulosti predstavovala významnú migračnú cestu pre sťahovavé vtáky. Význam Ondavy vzrástol po vybudovaní vodnej nádrže Veľká Domaša a vyrovnávajúcej nádrže Malá Domaša. Tie vytvorili ideálne podmienky pre oddych vtákov počas migrácie po alebo pred prekonaním hrebeňov Východných Karpát. Na vodnej hladine a bahnitých pobrežiach sa zatiaľ zistil výskyt 90 druhov vtákov viazaných na vodné prostredie." Okrem vtákov na výstave nájdete aj ryby, žaby a cicavce viazané na vodné prostredie. Srdečne ďakujeme pánovi Pjenčákovi za jeho celoživotný prínos nielen Krajskému múzeu, ale aj regiónom východného Slovenska.

X