30 ROKOV NOVEMBRA ´89.

V decembri 2019 sa konala v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou séria prednášok pre školy venovaných udalostiam Nežnej revolúcie. Historik Ondrej Glod žiakom priblížil dejinné okolnosti, ktoré predchádzali udalostiam novembra ´89 ako aj samotný priebeh a ich dôsledky nielen na celoštátnej, ale aj regionálnej úrovni. Prednášky teda reflektovali historické udalosti odohrávajúce sa v mestách Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou, ako aj v širšom regióne vranovského okresu. Podujatí sa zúčastnilo niekoľko desiatok žiakov najmä zo ZŠ Hanušovce nad Topľou v rámci predmetov Dejepis a Občianska náuka. Súčasťou prednášok bola aj prehliadka výstavy s názvom 30 rokov novembra ´89, ako aj pásmo piesní Karla Kryla a Iva Hoffmana.

X