3. metodický deň Krajského múzea v Prešove v Kaštieli a Archeoparku Hanušovce n.T.

Po tretíkrát sa zišli múzejníci na pôde Krajského múzea v Prešove, aby sa lepšie oboznámili s problematikou odborných činností, tentokrát  konkrétne s možnosťami využitia databázy  centrálnej evidencie zbierkových predmetov. O možnostiach databáz -  nielen CEMUZ-u a Slovakiany, ale aj iných databáz využiteľných v odbornej a vedeckej činnosti múzejných pracovníkov,  fundovane informovala lektorka PhDr. Viera Majchrovičová z Muzeologického kabinetu SNM v Bratislave. Na seminári sa žišli pracovníci z múzeí Prešovského a Košického kraja, ktorí mohli svoje problémy a otázky komunikovať tak s lektorkou, ako aj v rámci vzájomnej diskusie.

Podujatie sa uskutočnilo v Kaštieli Hanušovce nad Topľou 19.9.2018.

 

X