28. stretnutie východoslovenských archeológov

13. 11. 2019 sa v Kaštieli Stropkov uskutočnilo 28. stretnutie východoslovenských archeológov. Zúčastnili sa ho archeológovia pôsobiaci na východnom Slovensku a zahraniční hostia z Poľska a Ukrajiny. Podujatie spoluorganizovali Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v Nitre, Archeologický ústav SAV v Nitre a Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov.

X