28-ROČNÝ ŽUPAN A ČESKOSLOVENSKO

7. februára 2024 v Rákociho paláci pokračovala diskusia venovaná významným udalostiam, medzníkom a osobnostiam Prešova - Spoznaj svoje mesto II. Témou prednášky bola situácia na východnom Slovensku a v samotnom Prešove po vzniku 1. Československej republiky. K predstaviteľom prvej spoločnej republiky patril aj šarišský župan, Pavol Fábry, ktorý do úradu nastupoval už ako 28-ročný. Mladý, ambiciózny politik bol známy napríklad svojou prísnou povahou, ale aj nepopularitou medzi miestnym obyvateľstvom. Jeho januárový príchod do Prešova dokumentujú fotografie nachádzajúce sa v historickej expozícii múzea. Hosťami podujatia boli prof. Peter Švorc a doc. Peter Kovaľ.

X