27. JÚN – SVETOVÝ DEŇ RYBÁRSTVA

Človek chytá ryby od doby kamennej. Spočiatku len rukami, neskôr za pomoci oštepu. V starovekom Egypte objavili siete a podberák. Neskôr sa objavil háčik, lanko a udica. Postupne sa však rybárstvo vyvíjalo. Objavil sa pobrežný rybolov, neskôr aj oceánsky. Dnes má rybolov vo väčšine krajín priemyselný charakter. Na lov sa používajú špeciálne lode, vybavené moderným rybárskym náradím. V súčasnosti morský rybolov ohrozuje riziko straty biotopov, znečisťovanie morí a globálne otepľovanie. Z týchto dôvodov delegáti Svetovej konferencie o regulácii a rozvoji rybárstva v roku 1984 v Ríme rozhodli, že 27 jún sa stane Svetovým dňom rybárstva. Tradíciou sa stal v roku 1985. Pod záštitu Organizácie spojených národov (OSN) sa dostal v roku 2001. Zámerom je zachovanie svetového rybolovu, lebo ryby sú významnou a nenahraditeľnou súčasťou ľudskej výživy. Športové rybárstvo sa dnes radí medzi najmasovejšie formy trávenia voľného času. Rybári sa v tento deň stretávajú pri vode, ale aj na seminároch, sprievodných kultúrnych programoch, workshopoch a výstavách. SRZ ako dobrovoľná záujmová organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva. V súčasnosti patrí medzi najväčšie spoločenské organizácie na Slovensku. 21.11.1926 sa v Bratislave konalo ustanovujúce valné zhromaždenie rybárskych spolkov a družstiev zo Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Delegáti jednomyseľne založili dobrovoľnú rybársku organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou s názvom Zväz rybárskych spolkov na Slovensku. K najvýznamnejším medzníkom vývoja zväzu a športového rybárstva na Slovensku sa radí rok 1952, keď bol schválený zákon o rybárstve. Priniesol dôležité a rozhodujúce ustanovenia, ako i to, že rybárske právo patrí štátu, jeho výkon je bezplatný a prednostné vykonávanie rybárskeho práva patrí zväzu a jeho organizačným zložkám.

Zdroj: RNDr. Peter Pjenčák, zoológ, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

X