27. JANUÁR - MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY OBETÍ HOLOKAUSTU

Je to spomienka na strašné utrpenie 6 miliónov Židov a miliónov ďalších etník, ktorí sa stali obeťami holokaustu počas II. sv. vojny. HOLOKAUSTOM sa rozumie PERZEKÚCIA, t. j. prenasledovanie pre politickú, národnú, náboženskú alebo inú príslušnosť a GENOCÍDA, t. j. čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju. OSN vyhlásila v r. 2005 tento pamätný deň na počesť oslobodenia najväčšieho NACISTICKÉHO VYHLADZOVACIEHO TÁBORA AUSCHWITZ-BIRKENAU (Osvienčim) 27. 1. 1945. Do uvedeného tábora smrti, založeného v r. 1941, bolo deportovaných približne 2,5 milióna ľudí. Odhaduje sa, že asi 1,1 milióna z nich tam bolo zavraždených. V počas holokaustu zahynulo z územia bývalého ľudáckeho slovenského štátu približne 70-tisíc Židov v tábore Auschwitz, ako aj v táboroch Sobibor, Treblinka, Belzec, Majdanek, či na iných miestach. Pokiaľ hovoríme o území celého dnešného Slovenska, počet obetí sa odhaduje na 105-tisíc. A na záver slová p. L. ŠPÁNIKOVEJ, ROD. RITTER ZO STROPKOVA ako jednej z mála preživších: „ AUSCHWITZ, TOTO NEBOL KONCENTRÁK BEZ PRÍVLASTKU. TOTO BOL TÁBOR ZABIJAK. TOVÁREŇ NA SMRŤ. Likvidačná fabrika už vtedy, bez ohľadu na neskoršie plynové komory. Otroctvo, choroby, podvýživa, zabíjanie odpadnutých. ANI NAJVÄČŠIEMU NEPRIATEĽOVI BY SOM NEŽELALA, ABY PREŽIL TO, ČO SOM SI VYTRPELA. VYTRHNUTÁ OD RODINY, ZAVRAŽDENÍ NAJBLIŽŠÍ...“ Nedopusťme viac takúto hroznú tragédiu. V KAŠTIELI V STROPKOVE SI DO 30. 6. 2022 MÔŽETE PREZRIEŤ VÝSTAVU STROPKOV V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH, ktorej súčasťou sú aj dokumenty z obdobia slovenského štátu súvisiace s prenasledovaním Židov v Stropkove. V prílohe sú protižidovské vyhlášky pre okres Stropkov a fotografie z deportácie Židov zo Stropkova v máji 1942.

X