25. MAREC - DEŇ ZÁPASU ZA ĽUDSKÉ PRÁVA

V tento deň v roku 1988 sa v Bratislave uskutočnila manifestácia za dodržiavanie občianskych a náboženských práv a slobôd. Ide o veľmi dôležité pojmy, ktorých mieru a význam si v dnešnej dobe často neuvedomujeme. Vo vývoji spoločnosti však boli obdobia kedy o ľudských právach, nie to ešte o ich dodržiavaní, nemožno vôbec hovoriť. Ak sa pozrieme do historického kalendára, tak v dnešný deň si pripomíname ešte jedno smutné výročie, a to začiatok židovských deportácií zo Slovenska. Ide o ďalší príklad nerešpektovania, resp. popierania základných ľudských práv. Právom je dnešný deň označovaný ako Pamätný deň zápasu za ľudské práva. Je potrebné pamätať na to, že sloboda a práva, ktoré dnes užívame, nie sú samozrejmosťou. Vážme si to a pripomínajme aj pre ďalšie generácie.

Text: Mgr. Nikoleta Lattová, PhD.
Zdroj: Archív Krajského múzea v Prešove

X