20. december 1944 - bombardovanie Prešova

Druhá svetová vojna tragicky zasiahla Prešov vo svojom závere. Jeho obyvatelia zažili tri nálety letectva Červenej armády, z ktorých posledný 20. decembra 1944 zanechal katastrofálne následky. Nálet začal pred 19. hodinou večer a trval hodinu a dvadsať minút. Spôsobil nielen rozsiahle materiálne škody, ale aj straty na ľudských životoch. Poškodené ostali celé ulice, 85 domov bolo zničených úplne, 250 silne poškodených, 1018 domov malo poškodenú krytinu a okná. Z 2050 budov ostalo iba 350 nepoškodených. Počet ľudských obetí nie je presne známy, keďže okrem identifikovaných a oficiálne pochovaných 140 osôb, sa v Prešove nachádzal značný počet evakuantov z iných miest a obcí, pričom nemecké jednotky svojich padlých urýchlene zbierali a odvážali. Najviac ľudských obetí bolo po bombardovaní väznice gestapa na Konštantínovej ulici. Zahynulo v nej 120 väzňov nielen z Prešova, ale z celého územia Šarišsko-zemplínskej župy.

Foto: archív Krajského múzea v Prešove

X