17. Potulky dejinami v Kaštieli Stropkov boli venované 1. svetovej vojne v okrese Stropkov

20. júla 2018 sa v Kaštieli Stropkov uskutočnili už 17. Potulky dejinami. Mgr. Adrián Latta predstavil historické okolnosti 1. svetovej vojny  v stropkovskom regióne.

 

X