17. november – Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu.

Násilné potlačenie manifestácie študentov, ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 17. novembra 1989 v Prahe, vyvolalo masívne celoštátne demonštrácie a štrajky. Aj v ďalších dňoch pokračovali na území Čiech a Slovenska protestné zhromaždenia a mítingy proti totalitnému režimu, za slobodu, demokraciu a ľudské práva. Fotografie z archívu Krajského múzea dokumentujú celoštátny generálny štrajk, ktorý sa konal 27. novembra 1989 v Prešove.

X