Zabudnuté hrady

15. marca 2023 sa v Rákociho paláci uskutočnila prezentácia knihy PhDr. Tomáša Grančaya Zabudnuté hrady. Autor knihy načrtol problematiku hradov stredovekého Uhorska, ale aj konkrétnych hradov východného Slovenska. Na záver bola kniha symbolicky pokrstená kamením z vybraných hradných lokalít. O hradoch je možné stále mnoho čítať, počúvať, skúmať aj v súčasnosti. Čím viac pri práci dychtíme za poznaním, sme radi ak narazíme na rozličné názory, výsledky, ktoré dokážu poznanie histórie posunúť vpred a dopriať vysvetlenie širokospektrálnej verejnosti.

X