125 rokov futbalu v Prešove

15. júna 2023 Krajské múzeum v Prešove sprístupnilo verejnosti výstavu o 125 - ročnej histórii futbalu v Prešove. Významným dátumom je 25. máj 1898, kedy v Prešove počas krajinských turičných telovýchovných  slávnosti odohrali dva budapeštianske mužstvá vôbec prvý  futbalový zápas na území Slovenska. Je to zároveň deň, keď pri prešovskom telocvičnom a šermiarskom spolku ETVE /Eperjesi Torna és Vívó Egyesület/  vznikol prvý futbalový oddiel na Slovensku. Exhibičný zápas dvoch budapeštianskych mužstiev na vojenskom cvičisku pri Toryse zorganizoval profesor na prešovskom gymnáziu František Pethe, ktorý sa výrazne zaslúžil o rozvoj športu v meste. Okolnosť, že prvý futbalový klub vznikol práve v Prešove nie je náhoda, keďže v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia Prešov bol významným športovým  centrom Horného Uhorska s  napojením na športové dianie v Budapešti. Výstava je  stručným prierezom existencie prešovských futbalových klubov i futbalových osobností. Približuje  dynamický vývoj, ktorý zaznamenal futbal v Prešove v medzivojnovom období, keď hlavnými a najpopulárnejšími klubmi   boli  PTVE Prešov, Tȍrekves – Snaha Prešov a Slávia Prešov. Po roku 1945 sa futbal v Prešove nanovo organizuje. Spojením SNAHY a Slávie vzniká PTS Prešov /Prešovský telovýchovný spolok/, ktorý následne niekoľkokrát zmenil názov, v roku 1953 na  DŠO Tatran Prešov /Dobrovoľná športová organizácia/ a v roku 1960 na TJ Tatran Prešov. Tatran Prešov bol desaťročia jediným zástupcom vrcholového futbalu v Prešove. Popri výchove talentovanej mládeže dosiahol množstvo vynikajúcich výsledkov a umiestnení v domácej ligovej súťaži, v medzinárodných pohárových i priateľských stretnutiach, v účasti  svojich najlepších hráčov v mládežníckych reprezentačných kolektívoch i v národných mužstvách dospelých. Dvakrát obsadil druhé miesto v I. celoštátnej futbalovej lige /v ročníku 1964-1965 a 1972-1973/. V určitých obdobiach bol rovnocenným súperom  popredným európskym mužstvám a dôstojne reprezentoval československý  a slovenský futbal aj za hranicami vlasti. Výstava potrvá do 17. septembra 2023.

X