110. výročie založenia DHZ BUDIMÍR

V sobotu 29. augusta 2020 si Dobrovoľný hasičský zbor Budimír oslávil 110. výročie svojho založenia. Súčasťou slávnostného podujatia bola posviacka novej hasičskej zástavy zboru, sochy sv. Floriána a hasičskej zbrojnice. Krajské múzeum v Prešove sa podieľalo na tomto podujatí výstavou Z dejín hasičstva na Slovensku a historickou fúrikovou striekačkou.

X