1. SEPTEMBER - DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. septembra 1992 zo 134 prítomných poslancov Slovenskej národnej rady 114 hlasovalo za prijatie, 16 poslancov bolo proti a štyria sa zdržali hlasovania. Ústavu tvorí súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý zaväzuje všetky orgány a občanov štátu. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo na súdnu a právnu ochranu. Ústava tiež určuje trojdelenie moci ako jeden zo základných princípov právneho štátu. Na jej základe zákonodarnú moc v SR reprezentuje Národná rada SR, výkonnú moc vláda a prezident a súdnu moc Ústavný súd SR a nestranné a nezávislé súdy.

Väčšia časť Ústavy vstúpila do platnosti 1. januára 1993, teda v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

foto: vtedy.sk

X