1. písomná zmienka mesta Prešov

Ubehlo 776 rokov od 1. písomnej zmienky mesta Prešov. Prvá písomná zmienka vo vývoji miest a obcí je dôležitým medzníkom. Hoci mnohé sídla existovali už pred týmto záznamom, ich existencia (letopočet) sa začína počítať od uvedeného dátumu. Prešov si túto významnú udalosť pripomína v dnešný deň na základe listiny datovanej na 7. november 1247, kde sa prvýkrát stretávame s pomenovaním Prešova. Konkrétne sa v nej uvádza spojenie Theotonici de Epuries, pretože pojednáva o územnom spore Nemcov z Prešova s mníchmi cistercitmi z Bardejova. Mnísi sa sťažovali panovníkovi, že im títo obyvatelia zabrali majetky. Belo IV. uznal ich sťažnosť, a nariadil šarišskému županovi vrátiť majetky mníšskemu rádu.

Foto: Z historickej expozície Krajského múzea v Prešove

X