1. APRÍL SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVA

Tradícia Medzinárodného dňa vtáctva, ktorý pripadá na 1. apríla, siaha až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ho slovenský prírodovedec Oto Hermann v roku 1900 a prvotne sa spájal aj s oslavou stromov. Pre ornitológov je apríl významný najmä preto, že práve v tomto mesiaci sa k nám vracia najviac druhov sťahovavých vtákov zo svojich zimovísk, aby u nás vyviedli mláďatá. Tento sviatok sme si pripomenuli úpravou hniezda bociana v obci Čaklov. Hniezdo na samostatnom stĺpe bolo postavené v roku 1990. Počas 33 rokov postupného prinášania hniezdneho materiálu sa hniezdo veľmi zväčšilo. Jeho výška bola 110 cm a horný priemer 175 cm, odhadovaná hmotnosť bola viac ako 500 kg. Hniezdo veľmi zaťažovalo hniezdnu podložku a hrozil jeho pád. Z toho dôvodu bola odstránená časť hniezda a tým došlo k jeho odľahčeniu. Okrem konárov sa v hniezde našla kožená pracovná rukavica, nohavice z pyžama, množstvo špagátov, igelity a jedno vrece. Zaujímavé bolo, že tieto veci boli len v spodnej časti hniezda, teda ich priniesol pár hniezdiaci v minulosti. Súčasný pár je oveľa poriadnejší. Zhodený materiál zaplnil jeden veľký prívesný vozík.

text: RNDr. Peter Pjenčák, zoológ Krajského múzea v pobočke Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou foto: RNDr. Peter Pjenčák

X