1.11. SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Vo Sviatok všetkých svätých si podľa kresťanskej tradície pripomíname, nielen oficiálne kanonizovaných svätých, ale aj tých o ktorých svätosti okrem Boha, nevie nikto. V našich depozitároch sa ku spoločenstvu svätých hlási aj obraz pravdepodobne od neskorobarokového maliara Andreja Ignáca Kajetána Trtinu, ktorý sa narodil v Prešove, ale značnú časť svojho života pôsobil na Spiši. Obraz pomenoval vo svojom čase 18. storočia ako Obcovanie svätých, čo dnes možno preložiť ako Spoločenstvo svätých, keďže zastarané slovo z lat. communio - obediencia označuje, spoločenstvo, vytváranie spoločenstva - prvotnej kresťanskej obce založenej na vzájomnej pomoci a starostlivosti o svojich blížnych.

Zdroj: Krajské múzeum v Prešove

X