TӦREKVÉS - SNAHA

13. februára 1920 vznikol v Prešove robotnícky športový klub Törekvés - SNAHA. Vtedajší župný úrad dvakrát zamietol žiadosť klubu o registráciu. Vďaka dobrej práci s mládežou stal sa najsilnejším prešovským oddielom s vyše 500 členmi. So svojím mestským konkurentom PTVE si vychádzali navzájom v ústrety. Na ihrisku si podelili tréningové dni /trénovali 3- krát do týždňa/ a v čase hospodárskej krízy si finančne pomáhali. Obidva prešovské futbalové kluby boli dôstojnými súpermi maďarským a zakarpatským mužstvám. V roku 1939 vplyvom finančných a predovšetkým politických pomerov, boli úradným zásahom zrušené. 1. Prvý futbalový zápas odohral Törekvés – Snaha Prešov v apríli 1920 proti KAC Košice vo vojenských bagančiach. Tesne pred zápasom prišil krajčír Čanda na biele vojenské košele červené hviezdy. Rozostavenie hráčov na fotografii je ojedinelé a mimoriadne cenné, keďže dokumentuje vtedajší herný systém 1-2-3-5. 2.Vďaka Naháč-báčimu, ktorý vyhľadával futbalové talenty, mal Törekvés silné mládežnícke zázemie. Benjaminci - „patkaňoši“ Törekvésu so súperom v roku 1932. 3.Oslavy 15. výročia založenia klubu.Foto: Archív Krajského múzea

X