ROZBEHLI SME DUÁLNE VZDELÁVANIE

Vo februári sme roztočili kolotoč prednášok duálneho vzdelávania odbornými pracovníkmi KM PO pre žiakov základných škôl. Táto, pre nás, inovatívna vzdelávacia akcia poskytla deťom možnosť prepojiť teóriu s praxou prostredníctvom moderných vyučovacích metód priamo v expozíciách múzea. Žiaci mali jedinečnú príležitosť osobne sa zoznámiť so zbierkovými predmetmi ako dôkazmi histórie a rozšíriť svoje vedomosti o historických prameňoch. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a veríme, že táto iniciatíva múzea dokáže vzbudiť aj podporiť záujem detí o kultúru, vedu a históriu.

X