Hasičská striekačka István Kȍhler

Krajské múzeum v Prešove vo svojej stálej expozícii venovanej dejinám hasičstva prezentuje širokú škálu dobovej hasičskej techniky. Zastúpené sú jednoduché ručné dvojkolesové a štvorkolesové striekačky na konský záprah, motorové striekačky, agregáty, vzácna celodrevená cechová striekačku z konca 18. storočia, parná striekačka viedenskej firmy Knaust i hasičské automobily z 30. rokov minulého storočia. Jednotlivé striekačky predstavujú nielen určitý stupeň technického vývoja v danom období, vyjadrujú zároveň aj finančné možnosti ich bývalých majiteľov. Tomuto pohľadu zodpovedá aj jeden z vystavovaných exponátov, motorová piestová striekačka na konský záprah Dobrovoľného hasičského zboru v Krompachoch. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že bola vyrobená budapeštianskou firmou István Kȍhler v roku 1912, pričom výrazná motorizácia hasičskej techniky na Slovensku sa začala až v druhej polovici 20. rokoch minulého storočia. Takto zmodernizovanú striekačku si nemohol dovoliť každý hasičský zbor, resp. obec či mesto. Pre mestečko Krompachy, vtedy významné stredisko baníctva a hutníctva, to nepredstavovalo závažný problém. Na prelome 19. a 20. storočia dosahovalo mesto a tamojšia železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala vyše 3500 obyvateľov a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. Priaznivé hospodárske podmienky umožnili mestu objednať na tú dobu modernú striekačku u budapeštianskej firmy István Kȍhler, ktorá vtedy zaviedla piestové čerpadlá spojené s benzínovým motorom. Novátorské technické riešenie striekačky firmy István Kȍhler a skutočnosť, že podobná striekačka sa v múzeách s hasičskou technikou na území bývalého Rakúsko-Uhorska nezachovala, rozhodlo, že v roku 1998 bola rakúskymi hasičskými znalcami navrhnutá na medzinárodnú výstavu v Rakúsku. Výstava pod názvom „Hasičstvo za Rakúsko-Uhorska“ sa uskutočnila na zámku Halbturn v spolkovej krajine Burgenland.Striekačka firmy IstvánKȍhler spolu s ďalšími 28 exponátmi zo zbierky požiarnej ochrany Krajského múzea v Prešove reprezentovala na tejto výstave Slovenskú republiku.

X