⚔️Kukri (alebo aj Khukuri)

⚔️Kukri (alebo aj Khukuri) je jeden z najznámejších typov nožov s bohatou históriou, symbolizmom a významom, no najmä charakteristickým listovitým tvarom čepele. Niekedy je táto zbraň zaradzovaná aj medzi mačety a v Nepále, z ktorého pochádza, je kukri pokladaná za národnú zbraň a symbol Gurkhov. V tejto krajine dosiahol tento nôž takého významu, že bol do roku 2006 prítomný v štátnom znaku a to hneď v dvoch podobách.

Krajské múzeum v Prešove uchováva vo svojej zbierke Militárií jeden z exemplárov tohto noža, ktorý je navyše dekoratívne zdobený.

X