Vedecká konferencia

V dňoch 26.9.2018 – 27.9.2018 sa konala v Rákociho paláci v Prešove vedecká konferencia „Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien /1918 – 1968 – 1993/“. Vedecká konferencia je realizovaná pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, 50. výročia Pražskej jari a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Vedeckú konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

X