Tatranské farby jesene

23.1.2020 bola v Rákociho paláci sprístupnená výstava Tatranské farby jesene, na ktorej sú prezentované žiacke práce z medzinárodného maliarskeho plenéru. Organizátormi výstavy, ktorá potrvá do 1. marca 2020, je Krajské múzeum v Prešove, Stredná odborná škola podnikania Prešov a Střední škola uměleckoprůmyslová z Ústí nad Orlicí.

X