ILONCSI – Z vojnového denníka Ilony Andrássyovej

10. 10. 2019 sa v Kaštieli Stropkov predstavila publikácia ILONCSI – Z vojnového denníka Ilony Andrássyovej. Grófka Ilona Andrassyová pôsobila ako ošetrovateľka na východnom fronte I. svetovej vojny. Súčasťou prezentácie bola krátka prednáška Mgr. Anny Šimkuličovej, ktorá publikáciu preložila z maďarského jazyka.

X