VSTUPNÉ

Otváracie hodiny | Cenník

Rodinná vstupenka (2 rodičia s 2 deťmi) len za 9 €

Otváracie hodiny

LETNÁ SEZÓNA / JÚL - AUGUST


Pondelok - Piatok9:00 - 18:00
Sobota 14:00 - 18:00
Nedeľa14:00 - 18:00

Otvorené aj počas štátnych sviatkov: 14:00 - 18:00
(platí len počas letnej sezóny)

MIMO SEZÓNY


Pondelokzatvorené
Utorok - Piatok9:00 - 17:00
Sobota zatvorené
Nedeľa14:00 - 18:00

Vstupné

Dospelý


Celé múzeum5 €
Historická expozícia1 €
Hasičská expozícia1 €
Etnografická expozícia1 €
Prírodovedná expozícia1 €
Aktuálne výstavy1 €

Škola v múzeu - €

Vybrané kultúrne podujatia0,50 €

Študent / Dôchodca


Celé múzeum2,50 €
Historická expozícia0,50 €
Hasičská expozícia0,50 €
Etnografická expozícia0,50 €
Prírodovedná expozícia0,50 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Škola v múzeu 1 €

Vybrané kultúrne podujatia0,20 €

Deti do 6 r. / ZŤP / Dôchodca nad 70 r.


Celé múzeum1 €
Historická expozícia0,50 €
Hasičská expozícia0,50 €
Etnografická expozícia0,50 €
Prírodovedná expozícia0,50 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Škola v múzeu 0,50 €

Vybrané kultúrne podujatia- €

Deti do 3r.


Zadarmo

Zľavy na vstupnom

  1. Múzeum poskytuje 50 % zľavy zo vstupného dôchodcom, invalidným dôchodcom a študentom.
  2. Múzeum poskytuje ďalšiu zľavu deťom do 6 rokov, ZŤP a dôchodcom nad 60 rokov (v jednotlivých OJ individuálne, spravidla 1/3 štandardného vstupného)
  3. Deťom do 3 rokov je umožnená bezplatná prehliadka.
  4. Múzeum poskytuje vstup zdarma darcom krvi. Vstupné zdarma sa vzťahuje na držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska. Zľava platí do všetkých expozícií múzea Krajského múzea v Prešove a na aktuálne výstavy.
  5. Sprevádzajúci pedagóg školských skupín má umožnený vstup zdarma.
  6. Riaditeľ môže udeliť zľavu na vstupnom v rámci spolupráce s inými subjektmi alebo pri vytváraní širších turistických produktov.

Doplnkové služby

1. Platené múzejné služby
Prednáška, vyučovacia hodina, kultúrne podujatie, prezentácia: 1 €  (za osobu)
Výjazd do školy resp. obce: 20,00 €  (1 prednáška)

2. Iné doplnkové služby

OJ Prešov
Fotografovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €
Filmovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €

OJ Hanušovce nad Topľou
Fotografovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €
Filmovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €

Voľný vstup

Na vyššie uvedení aktivity môže múzeum poskytovať verejnosti voľný vstup v rámci propagačných a prezentačných akcií napr. (Medzinárodný deň múzeí, Noc múzeí, Deň PSK, kultúrno-výchovné a propagačné akcie  , prednášky a pod.)

Kultúrne poukazy

Múzeum prijíma na úhradu  vstupného kultúrne poukazy. Hodnota poukazu na aktuálny rok určuje Ministerstvo kultúry SR.

Rozdiel medzi výškou vstupného a hodnotou poukazu je realizovaný týmito spôsobmi:

 1. Poukaz slúži ako vstupné pre jednu osobu.
 2. Poukaz ako vstupné návštevník dorovná sumou do výšky vstupného.

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.09.2022 2. Dňom účinnosti tejto smernice sa rušia predchádzajúce Smernice upravujúce vstupné. Prešov, dňa 09.08.2022