EXPOZÍCIE

Uvidíte v Rákociho paláci

Z DEJÍN HASIČSTVA NA SLOVENSKU

„Horí, horí!“ Tento výkrik znel a dodnes znie desivo a znamená obyčajne veľké nešťastie. Oheň je dobrý pomocník, no veľmi zlý pán. S likvidáciou požiarov pomáha hasičom špeciálna technika. A práve zbierka takejto techniky z dávnej i nedávnej minulosti, doplnená o dejiny hasičstva, je pýchou múzea. V takejto ucelenej podobe je totiž jediná na Slovensku.

Historická expozícia

Vzrušujúce bohatstvo panského sídla, renesancia v odblesku svojej krásy, dych vyrážajúce umelecké diela, luxusné hodiny, zbrane i platidlá, tisícročie dejín mesta Prešov – to je „rodinné striebro“ mesta a regiónu. Hodnota tohto „striebra“ je obrovská - pre jej cenu starožitností, ale najmä preto, že ukrýva našu spoločenskú pamäť. Poďme teda spomínať...