VSTUPNÉ

Otváracie hodiny | Cenník

Rodinná vstupenka (2 rodičia s 2 deťmi) len za 5 €

Otváracie hodiny

LETNÁ SEZÓNA / JÚL - AUGUST /


Pondelok - Piatok9:00 - 17:00 

Sobota ZATVORENÉ

Nedeľa 13:00 - 17:00

MIMO SEZÓNY


PondelokZATVORENÉ

Utorok - Piatok8:00 - 16:00

Sobota, NedeľaZATVORENÉ

Vstupné

Dospelý


Celé múzeum3 €
Aktuálne výstavy1 €
Sakrálne umenie zo Stropkova a okolia1 €
Tesla Stropkov1 €
Výber z diela akad. maliara Františka Veselého1 €
Bábiky a hračky z celého sveta1 €
Škola v múzeu- €

Študent / Dôchodca


Celé múzeum1 €
Aktuálne výstavy0.50 €
Sakrálne umenie zo Stropkova a okolia0.50 €
Tesla Stropkov0.50 €
Výber z diela akad. maliara Františka Veselého0.50 €
Bábiky a hračky z celého sveta0.50 €
Škola v múzeu0.50 €

Deti do 6 r. / ZŤP / Dôchodca nad 70 r.


Celé múzeum0,50 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Sakrálne umenie zo Stropkova a okolia0.50 €
Tesla Stropkov0.50 €
Výber z diela akad. maliara Františka Veselého0 €
Bábiky a hračky z celého sveta0.50 €
Škola v múzeu0.50 €

Deti do 3r.


Zadarmo

Zľavy na vstupnom

  1. Múzeum poskytuje 50 % zľavy zo vstupného dôchodcom, invalidným dôchodcom a študentom.
  2. Múzeum poskytuje ďalšiu zľavu deťom do 6 rokov, ZŤP a dôchodcom nad 60 rokov (v jednotlivých OJ individuálne, spravidla 1/3 štandardného vstupného)
  3. Deťom do 3 rokov je umožnená bezplatná prehliadka.
  4. Múzeum poskytuje vstup zdarma darcom krvi. Vstupné zdarma sa vzťahuje na držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska. Zľava platí do všetkých expozícií múzea Krajského múzea v Prešove a na aktuálne výstavy.
  5. Sprevádzajúci pedagóg školských skupín má umožnený vstup zdarma.
  6. Riaditeľ môže udeliť zľavu na vstupnom v rámci spolupráce s inými subjektmi alebo pri vytváraní širších turistických produktov.

Doplnkové služby

1. Platené múzejné služby
Prednáška, vyučovacia hodina, kultúrne podujatie, prezentácia: 0,50 €  (za osobu)
Výjazd do školy resp. obce: 20,00 €  (1 prednáška)

2. Iné doplnkové služby

OJ Prešov
Fotografovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €
Filmovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €

OJ Hanušovce nad Topľou
Fotografovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €
Filmovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €

Voľný vstup

Na vyššie uvedení aktivity môže múzeum poskytovať verejnosti voľný vstup v rámci propagačných a prezentačných akcií napr. (Medzinárodný deň múzeí, Noc múzeí, Deň PSK, kultúrno-výchovné a propagačné akcie  , prednášky a pod.)

Kultúrne poukazy

Múzeum prijíma na úhradu  vstupného kultúrne poukazy. Hodnota poukazu na aktuálny rok určuje Ministerstvo kultúry SR.

Rozdiel medzi výškou vstupného a hodnotou poukazu je realizovaný týmito spôsobmi:

 1. Poukaz slúži ako vstupné pre jednu osobu.
 2. Poukaz ako vstupné návštevník dorovná sumou do výšky vstupného.