EXPOZÍCIE

Uvidíte v Kaštieli

Expozícia Sakrálne umenie

Expozícia má vyhradené dve miestnosti na prízemí, ktoré susedia s Rytierskou, respektíve Stĺpovou sálou. Vystavené exponáty dokumentujú aktivitu rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi v regióne Stropkova a jeho okolí.

Najstarším a zároveň najcennejším dielom z hľadiska umeleckohistorického i kultúrnohistorického je neskorogotická monštrancia z roku 1527.

Z prostredia pravoslávnej cirkvi pochádza unikátny barokový bohostánok (tabernákulum), tzv. darochraniteľnica, z 2. polovice 18. storočia.

Bábiky zo sveta a bábiky z literatúry

V každom z nás zostal kúsok dieťaťa. Bábika, symbol detstva dievčat, môže byť nostalgickou spomienkou, ale môže byť aj zdrojom mnohých zaujímavých informácií. Viete si predstaviť zemepis v expozícií bábik? Alebo netradičnú hodinu literatúry? Expozícia bábik to umožňuje. Bábiky v rôznych odevoch a z rôznych kútov sveta nás prevedú krajinami a literárnymi dielami.

František Veselý a jeho dielo – stála výstava.

Veľkými galériami zatiaľ neobjavený majster štetca prežil svoj život v rodnom meste. Jeho autorský rukopis je rozoznateľný najmä v jeho vrcholných dielach, ktoré venoval ekologickej problematike a filozofickým témam. Stála výstava predstavuje niekoľko desiatok jeho obrazov.