SLUŽBY

Ponuka

Pre školy

Netradičné vyučovanie regionálnych dejín na schodisku múzea

Miesto: Stropkov

Trvanie: 1-2 hod.

Cena / žiak: 1,00 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Netradičné vyučovanie s využitím zbierky krojovaných bábik (v spojení s výtvarnými aktivitami)

Miesto: Stropkov

Trvanie: 1-2 hod.

Cena / žiak: 1,00 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Netradičné vyučovanie s využitím zbierky bábik – literárnych postáv (spojené s predstavením literárnych diel)

Miesto: Stropkov

Trvanie: 1-2 hod.

Cena / žiak: 1,00 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Prednášky podľa požiadavky školy z ponuky múzea

Miesta: Prešov, Hanušovce n. T., Stropkov

Trvanie: 1-2 hod.

Cena / žiak: 0,50 €

Prednášky podľa požiadavky školy z ponuky múzea

Miesto: podľa dohody

Trvanie: podľa dohody

Cena / žiak: podľa dohody

Pre špeciálne skupiny

Špeciálny výklad a interaktívne činnosti pre mentálne postihnutých.