SLUŽBY

Ponuka

Pre školy

Interaktívne poznávanie života v minulosti (remeselné činnosti – práca s hlinou, medeným drôtom, tkanie na malých krosienkach, lukostreľba a i.)

Miesto: Hanušovce n T.

Trvanie: 3-4 hod.

Cena / žiak: 2,50 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Letný variant Poldňa v múzeu

Miesto: Hanušovce n T.

Trvanie: 3-4 hod.

Cena / žiak: 2,50 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Interaktívne spoznávanie života vyšších spoločenských tried

Miesto: Hanušovce n T.

Trvanie: 3-4 hod.

Cena / žiak: 2,50 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Interaktívne spoznávanie ľudovej kultúry

Miesto: Hanušovce n T.

Trvanie: 3-4 hod.

Cena / žiak: 2,50 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Interaktívne spoznávanie flóry a fauny

Miesto: Hanušovce n T.

Trvanie: 3-4 hod.

Cena / žiak: 2,50 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Prednášky podľa požiadavky školy z ponuky múzea

Miesta: Prešov, Hanušovce n. T., Stropkov

Trvanie: 1-2 hod.

Cena / žiak: 0,50 €

Prednášky podľa požiadavky školy z ponuky múzea

Miesto: podľa dohody

Trvanie: podľa dohody

Cena / žiak: podľa dohody

Putovné výstavy

Popis výstavy:

Výstava predstavuje prihraničný región (Zemplín, Uh) s uvedením prírodných daností, archeologických pamiatok,  histórie, ľudovej kultúry a osobností  

Počet panelov: 13 obojstranných

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Výstava predstavuje dva poklady zo Žalobína (okr. Vranov n. T.) –depot bronzových náramkovitých hrivien z mladšej doby bronzovej a poklad strieborných mincí z 15. – 17. storočia.

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Pohľad na magickú horu v Slanských vrchoch z aspektu geológie, botaniky, zoológie, ale aj archeológie, literárnej histórie a mytologického výkladu zvláštnych útvarov  na tomto zaujímavom mieste.

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Odborné služby

Archeologický výskum a prieskum pre investorov stavieb podľa zákona č. 49/2002 Z. z.

 

Cena:

15 € / hod. – archeológ
10 € / hod. - technik

Príprava obecných publikácií.

Cena:

10 € / normostrana

Realizácia výstav v obciach.

Cena: dohodou

Poskytnutie digitálnych záberov zbierkových predmetov, historických fotografií a pohľadníc na publikačný, výstavný, vzdelávací a iný nekomerčný účel

Cena:

1ks: 20 €
do 3ks: 40 €
do 5ks: 50 €
do 10ks: 100 €
nad 10ks: dohodou;

Prenájom

Cena: 50 € / mesiac
Cena: 50 € / hodina
Cena: Vykurovacie obdobie 120 € / hodina Letné obdobie 100 € / hodina

Miesto: Hanušovce n. T.

Cena:
Vykurovacie obdobie
1200 €
Letné obdobie
1000 €

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a účinnými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK