EXPOZÍCIE

Uvidíte v Kaštieli

Archeologická expozícia

Poklady najstaršej histórie prináša archeologická expozícia. Je neoddeliteľným doplnkom živého archeologického múzea - archeoparku. Na rozdiel od neho tu nachádzame originálne exponáty od paleolitu po novovek. Unikátne nálezy venuše z neolitu či keltskej šatovej spony dopĺňajú početné moderné prvky s animáciami a virtuálnou realitou.