EXPOZÍCIE

Uvidíte v Kaštieli

Prírodovedná expozícia

S civilizačným pokrokom sa stále viac vzďaľujeme prírode. A pritom tá naša je neskutočne krásna a tajuplná. Druhohorné amonity, treťohorné morské dno, fragmenty štvrtohorných vyhynutých cicavcov, súčasná podoba lesov a pririečnych nív, diviak, vydra, motýle, dravce, netopier... Vstúpme do tajov matky prírody!

Archeologická expozícia

Poklady najstaršej histórie prináša archeologická expozícia. Je neoddeliteľným doplnkom živého archeologického múzea - archeoparku. Na rozdiel od neho tu nachádzame originálne exponáty od paleolitu po novovek. Unikátne nálezy venuše z neolitu či keltskej šatovej spony dopĺňajú početné moderné prvky s animáciami a virtuálnou realitou.

Etnografická expozícia Duch národa

Nielen mŕtve muzeálie, ale aj vôňa dreva, ľanového plátna a kolísky, tušená ozvena zurčiaceho potoka s gágajúcimi husami a trepotom piestov pri praní, večerný spev na valaľe, svadobná odobierka, mozole rúk zvierajúcich pluh, chuť čerstvo upečeného chleba, ten nostalgický šum minulosti sa vznáša v etnografickej expozícii umiestnenej na poschodí renesančnej budovy pri Malom kaštieli, nazvanej podľa svojho účelu Budova správcu.