kumst-maketa-1

Kumšt

Kus stredovekého Prešova dýcha z budovy, ktorej rôznorodé využitie ju napriek jej nenápadnosti povyšuje na jednu z najzaujímavejších budov mesta. Pôvodne jedna z bášt staršieho mestského opevnenia bola pred polovicou 15. storočia prebudovaná na vodnú vežu.

Machina hydraulica zásobovala vodou kamenné nádrže na Hlavnej ulici. Fungovala takmer 500 rokov - až do výstavby mestského vodovodu začiatkom 20. storočia. Počas tohto obdobia sa niekoľkokrát opravovalo dômyselné technologické zariadenie i samotná stavba. Jej dnešná podoba má barokové znaky, značne znehodnotené prístavbou v r. 1930, kedy sa tu zriadilo Židovské múzeum. Odvtedy s istými prestávkami slúžila budova muzeálnym účelom. V súčasnosti je Kumšt ako významná technická a historická pamiatka pred rekonštrukciou.