VSTUPNÉ

Otváracie hodiny | Cenník

Rodinná vstupenka (2 rodičia s deťmi) len za 9 €

Otváracie hodiny

LETNÁ SEZÓNA / MÁJ - SEPTEMBER


Pondelok - Piatok8:00 - 18:00
Sobota 14:00 - 18:00
Nedeľa14:00 - 18:00

MIMO SEZÓNY / OKTÓBER- APRÍL


Pondelokzatvorené
Utorok - Piatok8:00 - 16:00
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené

Vstupné

Dospelý


Celé múzeum5 €
Poldeň v múzeu 4 €
Prírodovedná expozícia1 €
Spoločenskovedná expozícia1 €
Dobovo zariadené interiéry Dessewffy1 €
Sakrálna expozícia1 €
Etnografická expozícia1 €
Archeologická expozícia /projekt do roku 2023/0 €
Archeopark /projekt do roku 2023/0 €
Aktuálne výstavy1 €
Vybrané kultúrne podujatia0,50 €

Študent / Dôchodca


Celé múzeum2,5 €
Poldeň v múzeu 3 €
Prírodovedná expozícia0,50 €
Spoločenskovedná expozícia0,50 €
Dobovo zariadené interiéry Dessewffy0,50 €
Sakrálna expozícia0,50 €
Etnografická expozícia0,50 €
Archeologická expozícia /projekt do roku 2023/0 €
Archeopark /projekt do roku 2023/0 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Vybrané kultúrne podujatia0,20 €

Deti do 6 r. / ZŤP / Dôchodca nad 70 r.


Celé múzeum1 €
Poldeň v múzeu 2 €
Prírodovedná expozícia0,50 €
Spoločenskovedná expozícia0,50 €
Dobovo zariadené interiéry Dessewffy0,50 €
Sakrálna expozícia0,50 €
Etnografická expozícia0,50 €
Archeologická expozícia /projekt do roku 2023/0 €
Archeopark /projekt do roku 2023/0 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Vybrané kultúrne podujatia- €

Deti do 3r.


Zadarmo

Zľavy na vstupnom

  1. Múzeum poskytuje 50 % zľavy zo vstupného dôchodcom, invalidným dôchodcom a študentom.
  2. Múzeum poskytuje ďalšiu zľavu deťom do 6 rokov, ZŤP a dôchodcom nad 60 rokov (v jednotlivých OJ individuálne, spravidla 1/3 štandardného vstupného)
  3. Deťom do 3 rokov je umožnená bezplatná prehliadka.
  4. Múzeum poskytuje vstup zdarma darcom krvi. Vstupné zdarma sa vzťahuje na držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska. Zľava platí do všetkých expozícií múzea Krajského múzea v Prešove a na aktuálne výstavy.
  5. Sprevádzajúci pedagóg školských skupín má umožnený vstup zdarma.
  6. Riaditeľ môže udeliť zľavu na vstupnom v rámci spolupráce s inými subjektmi alebo pri vytváraní širších turistických produktov. 

Doplnkové služby

1. Platené múzejné služby
Prednáška, vyučovacia hodina, kultúrne podujatie, prezentácia: 0,50 €  (za osobu)
Výjazd do školy resp. obce: 20,00 €  (1 prednáška)

2. Iné doplnkové služby

OJ Prešov
Fotografovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €
Filmovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €

OJ Hanušovce nad Topľou
Fotografovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €
Filmovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €

Voľný vstup

Na vyššie uvedení aktivity môže múzeum poskytovať verejnosti voľný vstup v rámci propagačných a prezentačných akcií napr. (Medzinárodný deň múzeí, Noc múzeí, Deň PSK, kultúrno-výchovné a propagačné akcie  , prednášky a pod.)

Kultúrne poukazy

Múzeum prijíma na úhradu  vstupného kultúrne poukazy. Hodnota poukazu na aktuálny rok určuje Ministerstvo kultúry SR.

Rozdiel medzi výškou vstupného a hodnotou poukazu je realizovaný týmito spôsobmi:

 1. Poukaz slúži ako vstupné pre jednu osobu.
 2. Poukaz ako vstupné návštevník dorovná sumou do výšky vstupného.

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.09.2022
2. Dňom účinnosti tejto smernice sa rušia predchádzajúce Smernice upravujúce vstupné.

Prešov, dňa 09.08.2022