OBJEKTY

Uvidíte v Archeoparku

Archeopark, jediné živé archeologické múzeum pod holým nebom na Slovensku, je múzeom zážitku. Nie je len „na pozeranie“, ale „na prežívanie“. Tu neplatí „nedotýkajte sa vystavených exponátov!“ Na neveľkom, palisádou obohnanom priestranstve si môžete „ohmatať“ 30 000 rokov v čase. Päť obydlí z piatich období praveku a včasného stredoveku, zariadených jednoduchým nábytkom a predmetmi dennej potreby, v letných mesiacoch tiež figurínami odetými v dobových odevoch, poskytuje 3D obraz života ľudí v tej – ktorej dobe. Počas archeofestivalov sa živá atmosféra v archeoparku ešte posilní remeselnými činnosťami s využitím technických zariadení - pecí na keramiku, sklo, chlieb, bronz. Ostatné je na Vašej fantázii, ktorá Vás určite prenesie tisícročia do minulosti.

Stanový príbytok lovcov staršej doby kamennej (paleolit)

Obydlie roľníkov z mladšej doby kamennej (neolit)

Zrub našich prapredkov – Slovanov z včasného stredoveku

Hrnčiarska pec