Večernica malá

🦇Večernica malá patrí k naším najbežnejším a zároveň najmenším netopierom.
Do zápalkovej škatuľky vojdú dva netopiere.
🏡Žije na celom území Prešovského kraja s výnimkou Vysokých Tatier. Od apríla do konca augusta sa ukrýva v ľudských príbytkoch, veľmi často za dreveným obložením.🏘
Najčastejším príznakom ich prítomnosti je trus podobný myšaciemu, ale na rozdiel od myšincov sa dá ľahko rozmrviť medzi prstami. Môžu ich tam byť desiatky, ale aj stovky jedincov. Spravidla ide o samičiu kolóniu s mláďatami. Začiatkom septembra pri preletoch na zimoviská sa často v v počtoch aj viac ako 100 jedincov môžu cez pootvorené vetračky nasťahovať do bytov. Zimuje v podzemných priestoroch. Najväčším zimoviskom je jaskyňa Erňa pri Zádielskej doline, kde hibernuje asi 50 000 týchto netopierov.

👉Je zákonom chránená a veľmi užitočná, pretože sa živí nočným hmyzom a za noc môže zlikvidovať až 3000 komárov.
🦇V zbierkach múzea je aj jedinec z Prešova z roku 1953.

X