Spolupráca

GESTO SOLIDARITY, DOBREJ VÔLE A VIERY V SKORÉ UKONČENIE KRÍZY: „OCEŇ TOHO, KTO SA DOMA UČÍ O UMENÍ A DEJINÁCH“

Každá súťaž potrebuje ceny. Nám však ide viac o spolupatričnosť ako o súťaživosť. Prosíme preto všetkých, kto môže o poskytnutie symbolickej ceny pre deti, ktoré sa do súťaže zapoja. Niečo malé, praktické – farbičky, knihy, encyklopédie, sladkosti, čokoľvek, čo predovšetkým vyjadrí, že vieme v tejto situácii držať spolu, myslieť na druhých, že nám záleží aj na kultúre a umení.

Ceny by sme poprosili zasielať kuriérom na našu adresu a každý výherca si po prehrmení výnimočného stavu pre cenu príde do múzea, čím si ho bude môcť aj prezrieť a všetkým kamarátom povedať, čo úžasné tu videl.

X