Pečať mesta Plaveč

Plavečské pečatidlo v zbierkach Krajského múzea v Prešove je jedným z najstarších a najhodnotnejších dokladov dejín slovenských miest a obcí. Je vysoké necelých 5 centimetrov a uprostred pečatného poľa je vyobrazená sv. Margita s korunkou na hlave?, mečom v jednej? a reťazou v druhej ruke. Na reťazi je uviazaný drak s vyplazeným jazykom, ktorého chvost je stočený do slučky.
V kruhopise je nápis
SIGILUM OPIDI PALOCHA – Pečať mesta Plaveč.

X