MEDOVNÍKOVÉ VIANOCE V RÁKOCIHO PALÁCI

Výstava prezentuje po prvýkrát medovnikárske remeslo Jozefa Šandallu a jedinečnú zbierku medovnikárskych foriem a náradia z dielne jedného z posledných medovnikárskych majstrov z Prešova, ktorému bola jeho dielňa znárodnená v roku 1950. Svoju živnosť nakoniec ukončil nedobrovoľne v roku 1951. Toto svoje tajomné remeslo ďalej nemohol vykonávať a pracoval už len ako cukrár s ostatnými prešovskými medovnikármi v komunálnych službách mesta Prešov. Jedinečná medovnikárska dielňa bola následne prevedená do zbierkového fondu novo kreovaného prešovského múzea, kde ju evidujeme dodnes. Súčasťou výstavy je aj prezentácia kolekcie cukrárskeho medeného riadu, mobiliár starých kuchýň, formičiek na odlievanie voskových predlôh a papierových farebných tlačí na zdobenie perníkov. Zamestnanci múzea takouto autentickou a netradičnou formou výstavy a prezentáciou jedinečného mobiliáru medovnikárskeho majstra Šandallu chcú zároveň ospravedlniť krivdy vtedajších rozhodnutí režimu, ktorý mal za následok ukončenie tradičnej remeselnej medovnikárskej výroby v Prešove.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 7. decembra 2023 v Stĺpovej sieni Rákociho paláca na Hlavnej 86 v Prešove a potrvá do 31. januára 2024.

Autor výstavy: Ing. Samuel Bruss, kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Andrejová, PhD., konzervátorské ošetrenie: Miriam Velebírová, odborná spolupráca: Mgr. Jana Slivková

X