Lekno biele (Nymphaea alba)

Už niekoľko rokov sa táto rastlina nachádza na lokalite Žipovské mŕtve rameno. Žipovské mŕtve rameno je jedným z mála zachovalých mŕtvych ramien ?rieky Tople s rastlinnými spoločenstvami otvorenej hladiny, je vyhlásené za chránené územie v kategórii prírodná pamiatka.
Dôvodom ochrany je výskyt Gyraulus laevis – ohrozeného druhu mäkkýšov a odrazu je tu senzácia – lekno biele.

Keďže lekno je skutočne nádherná trváca rastlina, záujem o túto lokalitu sa okamžite mimoriadne zvýšil. Pravda je však taká, že na tejto lokalite nejde o pôvodný druh. Rastlina sa sem dostala pričinením člověka a ide o šľachtený kultivar, ktorému sa v týchto podmiekach darí a populácia sa rozširuje.

X