Noc múzeí 2018

Tripolitana - Krajské múzeum v Prešove sa na všetkých svojich pracoviskách zapája do Noci múzeí - niekde po prvýkrát (Stropkov), niekde po siedmy krát  (Prešov) a niekde po štrnásty krát (Hanušovce n. T.).

Noc múzeí je celoeurópskou aktivitou, ktorá chce upozorniť na význam a atraktivitu múzeí.

Featured Image

Petrolejové lampy - funkčnosť a krása

Je vzácnosťou, keď spolupráca medzi inštitúciami prerastie v čosi, čo sa medzi ľuďmi bežne nazýva priateľstvo. Je ešte väčšou vzácnosťou, ak sa tak deje napriek štátnej hranici, jazykovej bariére a vzdialenosti. Krajskému múzeu v Prešove a Múzeu Podkarpatskému v Krosne sa takýto malý zázrak podaril a vďaka dlhoročnej spolupráci niekdajšieho Vlastivedného múzea v Hanušovciach (dnes  súčasť Krajského múzea v Prešove) s krosnianskym múzeom sa dnes kontakty prenášajú a zintenzívňujú v rámci celého Krajského múzea – Tripolitany. Popri už tradičnej spolupráci v experimentálnej archeológii siahli partnerské múzeá tentoraz do inej oblasti – do histórie osvetlenia, v ktorej je Múzeum podkarpatské v Krosne európskym unikátom. Spravuje a prezentuje najväčšiu zbierku petrolejových lámp.  Časť z nich bude predstavená na výstave "Petrolejové lampy - funkčnosť a krása“, ktorá bude v Triplitane inštalovaná takmer až do konca roka 2018. V máji – auguste 2018 v Rákociho paláci v Prešove a v septembri – decembri 2018 v Kaštieli Stropkov.

Verím, že tak, ako sme boli petrolejovými lampami mnohokrát očarení my pri návštevách nášho partnerského múzea, prinesú potešenie z krásy umeleckého remesla i poznanie kúska histórie, v ktorej dominovali petrolejové svietidlá, aj našim návštevníkom v Prešove i v Stropkove. V týchto malých-veľkých predmetoch sa spája vysoká funkcionalita, ľudský dôvtip a technické riešenie so zmyslom pre krásu a umenie.  Navyše, v súčasnosti,  s všade dostupným elektrickým osvetlením,  nesú v sebe tieto exponáty veľkú dávku posolstva histórie s príchuťou nostalgie starých čias.

Treba zdôrazniť, že výstavy je možné zrealizovať len vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ktorá umožnila zabezpečiť transport a väčšinu nákladov spojených s inštalovaním krehkých exponátov v oboch zložkách Tripolitany.

 

PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.

Featured Image

Petrolejové lampy - funkčnosť a krása

Je vzácnosťou, keď spolupráca medzi inštitúciami prerastie v čosi, čo sa medzi ľuďmi bežne nazýva priateľstvo. Je ešte väčšou vzácnosťou, ak sa tak deje napriek štátnej hranici, jazykovej bariére a vzdialenosti. Krajskému múzeu v Prešove a Múzeu Podkarpatskému v Krosne sa takýto malý zázrak podaril a vďaka dlhoročnej spolupráci niekdajšieho Vlastivedného múzea v Hanušovciach (dnes  súčasť Krajského múzea v Prešove) s krosnianskym múzeom sa dnes kontakty prenášajú a zintenzívňujú v rámci celého Krajského múzea – Tripolitany. Popri už tradičnej spolupráci v experimentálnej archeológii siahli partnerské múzeá tentoraz do inej oblasti – do histórie osvetlenia, v ktorej je Múzeum podkarpatské v Krosne európskym unikátom. Spravuje a prezentuje najväčšiu zbierku petrolejových lámp.  Časť z nich bude predstavená na výstave "Petrolejové lampy - funkčnosť a krása“, ktorá bude v Triplitane inštalovaná takmer až do konca roka 2018. V máji – auguste 2018 v Rákociho paláci v Prešove a v septembri – decembri 2018 v Kaštieli Stropkov.

Verím, že tak, ako sme boli petrolejovými lampami mnohokrát očarení my pri návštevách nášho partnerského múzea, prinesú potešenie z krásy umeleckého remesla i poznanie kúska histórie, v ktorej dominovali petrolejové svietidlá, aj našim návštevníkom v Prešove i v Stropkove. V týchto malých-veľkých predmetoch sa spája vysoká funkcionalita, ľudský dôvtip a technické riešenie so zmyslom pre krásu a umenie.  Navyše, v súčasnosti,  s všade dostupným elektrickým osvetlením,  nesú v sebe tieto exponáty veľkú dávku posolstva histórie s príchuťou nostalgie starých čias.

Treba zdôrazniť, že výstavy je možné zrealizovať len vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ktorá umožnila zabezpečiť transport a väčšinu nákladov spojených s inštalovaním krehkých exponátov v oboch zložkách Tripolitany.

 

PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.

 

Featured Image

Pod Megešským zámkom

19. mája 2018 sa pri našom putovaní, spojenom so spoznávaním archeologických, historických a kultúrnych pamätihodnosti na Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste,  posunieme z Hanušoviec  do  neďalekých Medzianok, pod hrádok, ktorý miestni nenazvú inak ako megešský zámok. Je to veľmi zaujímavé miesto, jeden z najmenších, ale i najstarších hradov na území Šariša. Spája sa s rytierskym rehoľným rádom johanitov a aj keď sa z neho zachovali v podstate len základové múry, ktoré sa len nedávno vytiahli nad terén, je zreteľná jeho jednoduchá, ale účinná fortifikácia. Hrádok má lichobežníkový tvar a pozostáva zo vstupnej a obytnej veže, ktoré dopĺňa na malom nádvorí cisterna. Z prístupnejšej juhozápadnej strany má valové opevnenie.

S medzianskym majetkom sa spája najstaršia písomná zmienka v Šariši (1212).

Viac sa o tomto mieste, jeho histórii a zaujímavostiach  dozviete na 2. podujatí na Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste, ktorá je jednou z aktivít projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát.

Prihláste sa na odber noviniek

Nezmeškajte naše akcie a výstavy

Sledujte nás na sociálnych sieťach

logo-tripolitana-web-transp-white

Správca webu: support@tripolitana.sk

Copyright 2017 © Krajské múzeum v Prešove

X