Za krásami slovenských orchideí

Botanizovanie v teréne pre KST  Krokus a verejnosť (8.00 – 15.00)

Stretnutie 8.45 hod parkovisko pred predajňou Coop Jednota v Hanušovciach n. T.

Odchod 9.00 hod autobusom do Petkoviec
Pozorovanie orchideí v teréne so sprievodcom
Trasa 12 km -   Petkovce – Petkovský potok – Lom Skrabské – Kunová hora – Poloma – Viduma – Hanušovce n/T
Prestávka na obed 12.30 - 13.00 hod
Návrat 15.00 hod Hanušovce n.T.

Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí

V Krajskom múzeu v Prešove rúcajú bariéry

Krajské múzeum v Prešove spolu a Muzeum Okregowe w Rzeszowe vytvorili unikátnu cezhraničnú virtuálnu prehliadku svojich výstav a expozícií. Novovytvorený interaktívny bod v Rákociho paláci bude od piatka vybavený zariadeniami virtuálnej reality. Takáto forma prezentácie umožní podľa koordinátora projektu Jakuba Šnajdera prehliadku múzeí aj hendikepovaným návštevníkom a na svoje si príde aj mladšia generácia. Technológia bude pre vybrané skupiny prístupná aj mimo múzea, a to formou výpožičky.

Krajské múzeum v Prešove a Muzeum Okregowe w Rzeszowe sú podľa Šnajdera múzeami civilizácie nadregionálneho významu s nezameniteľným zastúpením vo svojich krajinách. Prostredníctvom tohto mikroprojektu chcú preto zvýšiť svoju návštevnosť domácich aj zahraničných turistov, ktorá je v posledných rokoch, aj vďaka pandémii, nižšia.

„Tento spôsob prezentácie nášho dedičstva sa ukázal ako nevyhnutný najmä v období pandémie koronavírusu. Chceme takto umožniť návštevu výstav a expozícií nielen hendikepovaným ale aj všetkým ľuďom, ktorí sú na to odkázaní,“ hovorí Mgr. Jakub Šnajder, koordinátor projektu a dokumentátor Krajského múzea v Prešove. Určité skupiny ľudí si podľa neho môžu zariadenia virtuálnej reality dokonca zapožičať.

„Forma výpožičky bude možná pre zdravotne znevýhodnené osoby a ľudí vo veku 50 a viac rokov. V ústrety chceme takto vyjsť aj klientom sociálnych zariadení a pacientom zdravotníckych zariadení,“ vysvetľuje Šnajder.

Ako ďalej hovorí, prostredníctvom virtuálnych prehliadok chcú múzeá poskytnúť možnosť nahliadnuť do svojich útrob aj návštevníkom z celého sveta. Virtuálne prehliadky budú totiž implementované nielen na webové stránky partnerských múzeí, ale budú tiež publikované
v mapách Google a v programe Google Arts&Culture.

„Výstavy a expozície budú obohatené aj o lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Ich databázu plánuje Krajské múzeum v Prešove dopĺňať a obohacovať priebežne aj po skončení projektu,“ dodáva Šnajder.

E-produkt a jeho obsah bude dostupný na stránke múzea zdarma prostredníctvom aplikácií a rozhraní spoločnosti Google, ktoré sú verejne prístupne každému ich užívateľovi a to zdarma. Okrem príspevku VÚC podporil projekt aj Európsky fond regionálneho rozvoja sumou 34 281,94€, pričom celková hodnota projektu je 40 331€. Slávnostné otvorenie a prezentácia interaktívneho cezhraničného e-produktu a interaktívneho bodu sa uskutoční v piatok 29.4.2022 o 12.00 h v Rákociho paláci v Prešove. Zúčastnia sa na ňom predstavitelia Krajského múzea v Prešove, Muzea Okregoweho w Rzeszowe a predstavitelia samosprávy. Projekt Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí č.: INT/EK/PO/1/IV/A/0309 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020.

Featured Image

40 ROKOV KLUBU PREŠOVSKÝCH TURISTOV

Výstavu 40 ROKOV KLUBU PREŠOVSKÝCH TURISTOV pripravili členovia klubu a Krajské múzeum v Prešove. Panelová fotografická výstava dokumentuje pešiu, lyžiarsku, vysokohorskú, vodnú a rodinnú turistiku s deťmi. Je doplnená o typické turistické pomôcky, letný i zimný turistický výstroj. Súčasťou výstavy sú ocenenia a doklady o získaných výkonnostných triedach jednotlivcov, o zápočtových cestách doma i v zahraničí. Výstava potrvá od 10. marca 2022 do 12. júna 2022.

Prihláste sa na odber noviniek

Nezmeškajte naše akcie a výstavy

Sledujte nás na sociálnych sieťach

logo-tripolitana-web-transp-white

Správca webu: support@tripolitana.sk

Copyright 2017 © Krajské múzeum v Prešove

X