Máj, 2019

10máj(máj 10)0:0015(máj 15)0:00Osobnosti našich dejín na historických portrétoch

Viac

Info

Názov výstavy:
Osobnosti našich dejín na historických portrétoch
Miesto a trvanie:
Kaštieľ v Hanušovciach 10.5. - 15.5. 2019
Kaštieľ v Stropkove: 7.6. - 15.9. 2019
Kurátor:
autor: Mgr. Jozef Ridilla

Komorná výstava, ktorú Krajské múzeum v Prešove pripravilo pre svoje organizačné jednotky - kaštieľ v Hanušovciach a kaštieľ v Stropkove - prezentuje takmer 20 olejomalieb spodobujúcich vysokú šľachtu, panovníkov, politikov a dejateľov od 1. polovice 17. storočia po 2. svetovú vojnu. Súbor portrétov zachytáva osobnosti, ktoré väčšou či menšou mierou zasiahli do života nášho regiónu. Kolekcia dokladá bohatý zbierkový fond múzea. Vzhľadom na prebiehajúce či chystané konzervačné alebo reštaurátorské práce však nebolo možné vystaviť všetky zamýšľané diela.
Oficiálna portrétna tvorba má svoje špecifiká. Väčšinou ide o rozmerné portréty, keďže plnili reprezentatívnu funkciu vo verejných priestoroch. Oficiálne portréty stredného formátu šľachta s obľubou umiestňovala do reprezentatívnych priestorov svojich obydlí, aby nimi demonštrovala svoju lojalitu panovníckej dynastii. Portréty tohto typu umelci maľovali na základe podobizní, ktoré vytvorili prvotriedni majstri z okruhu panovníckeho dvora, čím sa vysvetľuje skutočnosť, že po celom bývalom Uhorsku nachádzame množstvo panovníckych portrétov tej istej kompozičnej schémy. Táto nadprodukcia súvisela so snahou miestnych inštitúcií (mestské radnice, župné úrady, biskupstvá, kolégiá) prezentovať aktuálnu vládnucu moc v krajine. Portréty mocných sa zhotovovali nielen v predfotografickom období, táto tradícia siaha hlboko do 20. storočia, keďže neosobnému fotografickému obrazu chýbala  vznešenosť "vysokého" umenia.
Autormi starších portrétov sú väčšinou neznámi stredoeurópski maliari provinčnej úrovne, ktorí výtvarnú hodnotu podriaďujú prioritnej faktografickej hodnote portrétu. To sa týka najmä diel zo 17. storočia, pri ktorých autori ešte pociťujú potrebu vložiť identifikačný nápis priamo do maľby (napr. "Leopold Veľký, rímsky ochranca viery" či "Karol VI., rímsky cisár a kráľ, víťazný bojovník s Turkami"). Pýchou Krajského múzea sú dva dvojportréty (manželský a detský) zo 17. storočia. Dvojportréty z toho obdobia sú raritou, keďže omnoho častejším spôsobom prezentácie boli samostatné portrétne pendanty (jedna osoba na jednom obraze).
Z výtvarného hľadiska sú významné predovšetkým portréty, ktoré vytvoril  prešovský maliar Max Kurth (1869-1962) - podobizne T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a posledného rakúskeho cisára Karola I. Habsburského. Kurth mal za sebou vynikajúcu prípravu na berlínskej Akadémii. Jeho obdivuhodné maliarske umenie je výslednicou vplyvov viacerých starých majstrov. Rovnako to platí i o maďarskom barokovom maliarovi Adamovi Mányokim, autorovi portrétu Františka Rákociho II. (1724), ktorého kvalitnú dobovú kópiu Krajské múzeum vlastní.

Čas

00:00 - 00:00

Miesto

Kaštieľ Hanušovce

Zámocká 160/5

Prihláste sa na odber noviniek

Nezmeškajte naše akcie a výstavy

Sledujte nás na sociálnych sieťach

logo-tripolitana-web-transp-white

Správca webu: support@tripolitana.sk

Copyright 2017 © Krajské múzeum v Prešove

X