September, 2022

14sep(sep 14)16:0027nov(nov 27)0:00Od zrna po múku

Viac

Info

Výstava dokumentuje históriu mlynov a mlynárskeho remesla. Mlyny patrili medzi najrozšírenejšie  tradičné výrobné prostriedky. Boli centrom rozvinutej dobovej technológie a zohrávali významnú technickú, ekonomickú a civilizačnú úlohu. Výstava prezentuje aj najstaršie spôsoby spracovania obilia na múku drvením, či kamenným rotačným mlynčekom. Vďaka priaznivým hydrografickým podmienkam na území Slovenska prevažovali vodné mlyny, ktoré sa nachádzali takmer v každej obci či meste. Prirodzeným vývojom boli suché, veterné a vodné mlyny vytláčané mlynmi nezávislými na prírodných zdrojoch energie. Nahradzovali ich takzvané umelé mlyny, ktoré nastúpili  s priemyselnou revolúciou od polovice 19. storočia. Na svoju prácu využívali parné motory, neskôr spaľovacie a elektromotory. Nové technológie mali za následok útlm, ba až zánik mlynárstva ako tradičného remesla. Zásadný a definitívny zásah do existencie mlynov nastal po roku 1948. Mlyny boli zoštátnené a prevádzka malých mlynov bola postupne zastavená.  Výstava kladie dôraz predovšetkým na mlyny severovýchodného Slovenska v poriečí Torysy a jej prítokov.

Čas

16:00 - 00:00

Prihláste sa na odber noviniek

Nezmeškajte naše akcie a výstavy

Sledujte nás na sociálnych sieťach

logo-tripolitana-web-transp-white

Správca webu: support@tripolitana.sk

Copyright 2017 © Krajské múzeum v Prešove

X