V krajine Perúna

Sobota 22.6.2019 bola v našom Múzeu naozaj bohatá na podujatia. Okrem prebiehajúceho sklárskeho workshopu sme privítali cestujúcich z historického vlaku a zorganizovali sme druhý tohoročný archeofestival.

Názov tohto stretnutia bol „V krajine Perúna.“ Tematicky sme ho zamerali na stravu starých Slovanov. Termín, v ktorom sa konal, nebol náhodný: šlo o obdobie letného slnovratu. Pre našich predkov boli významné astronomické dátumy dôležitými dňami v roku. Práve boh Perún, ktorý zosielal blesky a požehnával úrodu, patril medzi tých, ktorým sa v lete dostalo najväčšej úcty.

Návštevníci nášho archeofestivalu si mohli vyskúšať všetky fázy výroby potravy: od mletia múky, až po konzumáciu. K dispozícii bola obľúbená slovanská kaša, malé chlebové placky i chlieb. Odvážni kulinári si k nim mohli dať aj maslo, ktoré sme si sami namútili.

Týmto archeofestivalom sme symbolicky otvorili prázdninovú sezónu v Archeoparku, kedy pre vás chystáme tradičné Prázdniny v praveku: kreatívne dielne pre deti i dospelých, zamerané vždy na inú tému. Už teraz sa tešíme na vašu návštevu!

X