Sprístupnenie archeologickej expozície – stavebné úpravy suterénu Kaštieľa Hanušovce

Úloha č. 4 projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát.

Po dlhodobom verejnom obstarávaní sa rozbehli stavebné úpravy suterénu Kaštieľa Hanušovce, kde sa do konca júla pripraví a sprístupní nová archeologická expozícia. Zatiaľ si  ju len ťažko možno predstaviť, ale bude to moderná interaktívna expozícia so zaujímavou centrálnou zostavou vitrín v tvare vlnovky, ktorá symbolizuje sinusoidné plynutie času. Súčasťou expozície popri originálnych exponátoch budú kóje s výjavmi bežného života od paleolitu po novovek a multidotykové obrazovky s informáciami o exponátoch i o reáliách života v minulosti.

Stavebné práce budú spočívať v odstránení novodobých priečok, v hygienických náteroch, elektroinštalácii a vzduchotechnike. Súčasťou stavebných úprav bude aj úprava vstupného schodiska, kde sa nainštaluje plošina pre imobilných návštevníkov. Okrem expozície bude v suteréne priestor pre časové výstavy,  prednášková miestnosť a interaktívna miestnosť pre školské návštevy.

Tešíme sa na finálnu podobu priestorov, ale najmä na novú expozíciu.

X