Sklársky workshop

Archeológia má mnoho podôb, rovnako aj archeologické nálezy. Medzi tie najzriedkavejšie patria výrobky zo skla. Dejinám výroby skla sa v našom regióne venuje len málokto. O to viac nám bolo cťou, že sa v našom Kaštieli a Archeoparku konal v dňoch 21.-22.6.2019 medzinárodný sklársky workshop. Podujatie bolo realizované v spolupráci so Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV, Trenčianskou Univerzitou Alexandra Dubčeka a Strednou odbornou školou sklárskou v Lednických Rovniach.

Časť programu bola neverejná, určená len odborníkom v tejto oblasti. V Žltom salóne, reprezentačnej sieni múzea, sa v piatok 21.6.2019 konala vedecká konferencia o histórii skla. Zúčastnili sa na nej odborníci zo Slovenska, Poľska, Čiech a Ruska. V komornej atmosfére sa navzájom informovali o novinkách v oblasti bádania, o najzaujímavejších nálezoch, i o aplikácii starých techník výroby skla v moderných podmienkach.

Pre našich návštevníkov bol pripravený bohatý sprievodný program. Vstupný foyer Kaštieľa sa zmenil na malú výstavnú sieň plnú sklárskych výrobkov, ktoré bolo možné i zakúpiť. Najväčšou atrakciou pre verejnosť bolo však fúkanie skla v Archeoparku, priamo v našej historickej sklárskej peci. Podujatie po oba dni navštívili asi tri stovky návštevníkov. Už teraz sa tešíme na ďalšie podujatie o rok!

X