PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS

Medzinárodný festival PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS, vznikol z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu podujatia zameraného na prezentáciu klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni. Podujatie s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje Hudobné centrum v Bratislave  sa po úspešnej realizácii v Žilinskom a Nitrianskom regióne dostalo v roku 2018 aj do Prešovského kraja. Verejnosti sa zároveň predstavujú historické pamiatky regiónu ako netradičné koncertné priestory. V priebehu niekoľkých dní Sabinov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Fintice, Hermanovce, Petrovany a Prešov ponúkajú návštevníkom hudobné umenie prostredníctvom koncertov a vizuálny zážitok z najkrajších historických pamiatok regiónu.

10. júna 2019 sa v dopoludňajších hodinách konal v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou  koncert vážnej hudby pre žiakov základnej školy a vo večerných hodinách odzneli tóny barokovej hudby pre dospelých milovníkov hudobného umenia.

X